verbindt 'techniek' en 'mens'
Adviesbureau Marjan Heesterbeek
StartpaginaContact

Wat is MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® (MBTI®)?

De MBTI® is een beproefd instrument gebaseerd op het werk van Carl Jung.

De kern van de theorie is dat wat een willekeurige variatie in gedrag kan lijken, eigenlijk vrij goed geordend en consistent is.

Concreet geeft de MBTI® duidelijkheid over:

  • Hoe iemand energie ophaalt;
  • Hoe iemand informatie opneemt;
  • Het proces van beslissen en keuzes maken;
  • Iemands levensstijl.

 
 

Dit leidt tot 16 verschillende "types", elk met hun eigen individuele sterke punten. Die types verschillen meestal van elkaar op het vlak van reacties, interesses, waarden, motivaties; verschillen die een bron van misverstanden en communicatie- problemen tussen mensen kunnen betekenen. Of juist complementair kunnen zijn. Daarom is de MBTI® in vele opzichten bruikbaar in de werksituatie.


"Koester de verschillen".
Mensen worden aangemoedigd om zichzelf beter te leren begrijpen en op die manier bevordert de MBTI® zelf- aanvaarding, samenwerking en productiviteit.

De MBTI® is een indicator, geen test en daardoor niet bedreigend. De MBTI® is erop gericht om voorkeuren te beoordelen, in plaats van bekwaamheden of vaar- digheden, en dus kan men niet veronderstellen dat een persoon van één type meer of minder bekwaam is voor een bepaalde functie dan iemand met een compleet ander type.

De MBTI® pas ik toe bij: